Orły 2020

Orły 2021

Orły 2022

Telefon Oferta: 601 950 391  

Telefon Biuro: 797 946 013 

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie pozwolenia są niezbędne na budowę domu?

Budowa domu to poważna inwestycja. Wymaga ona dużego zaplecza finansowego, często kredytu, a także dopełnienia wielu formalności przed tzw. pierwszym wbiciem łopaty w ziemię. Jest to jednak gra warta zachodu – chodzi przecież o własne cztery kąty. Warto więc zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi oraz zebrać w terminie wszystkie wymagane dokumenty, gdyż formalne braki i niedociągnięcia mogą skutkować opóźnieniem terminu rozpoczęcia budowy. Przyjrzyjmy się, jakie pozwolenia trzeba nabyć przed rozpoczęciem budowy domu.

 

Niezbędne dokumenty

Pierwszym dokumentem na drodze uzyskania pozwolenia na budowę domu jest wypis z miejscowego planu zagospodarowania (w przypadku, jeżeli plan został uchwalony) lub warunki zabudowy pobierane z urzędu gminy. Określają one wszystkie parametry, uwarunkowania i wymagania urzędowe dotyczące działki, które należy spełnić wybierając odpowiedni projekt np. dopuszczalna wielkość domu czy sposób odprowadzania ścieków. Następnym krokiem jest uzyskanie z lokalnego zakładu energetycznego, gazowego i wodno-kanalizacyjnego decyzji warunków dostawy mediów. Oznacza to pozwolenie na przyłącza prądu, gazu, wody i kanalizacji. Kolejno należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500. W zależności od typu działki może się okazać, że będą również wymagane inne zezwolenia i decyzje, jak np. zezwolenie na wjazd na działkę czy analiza geotechniczna.
Kolejnym istotnym elementem jest projekt architektoniczno – budowlany. Powinien on zawierać część opisową, architektoniczną, instalacyjną, konstrukcyjną, charakterystykę energetyczną oraz zgodę na zmiany. Oprócz tego musi odpowiadać naszym indywidualnym wymaganiom, pasować do wymiarów działki i spełniać normy określone przez urząd gminy. Istnieje możliwość wyboru gotowego projektu lub zlecenia indywidualnego projektu wykonywanego na zamówienie. Niezależnie od tego, na jaki typ projektu się zdecydujemy, musi on zostać zaadaptowany do konkretnej działki. Oznacza to w praktyce naniesienie przez architekta planu zagospodarowania działki na sporządzoną wcześniej przez geodetę mapę. Plan obejmuje m.in. wyznaczenie granic działki, obrys i układy projektów budowlanych, układ komunikacyjny, instalacje czy projekty zieleni.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Kluczowym etapem, od którego zależy budowa naszego domu, jest uzyskanie od starostwa powiatowego lub urzędu miasta pozwolenia na budowę.  Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek oraz dołączyć wymagane dokumenty: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami i pozwoleniami, kopię uprawnień architekta adaptującego i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego, decyzję o warunkach zabudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypis z rejestru gruntów dla swojej działki i sąsiednich oraz warunki techniczne dostawy mediów.  Decyzja wydawana jest w ciągu 65 dni od złożenia wniosku i jest ważna przez 3 lata od momentu wystawienia pozwolenia. Nie można również zapomnieć, że zamierzony termin rozpoczęcia prac budowlanych musi zostać zgłoszony w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Do zawiadomienia należy dołączyć stosowne oświadczenia kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dlatego też podczas budowy domu niezwykle istotny jest wybór firmy budowlanej, która świadczy kompleksowe usługi począwszy od wykonania projektu i kosztorysu, a skończywszy na pracach wykończeniowych.